Sudoku Spelregler

Sudoku Spelregler är:

 • Fyll varje rad med talen 1 till 9
 • Fyll varje kolumn med talen 1 till 9
 • Fyll varje 3 x 3 ruta med talen 1 till 9

  Instruktioner:
  Varje fullständigt ifylld ruta måste innehålla talen 1 - 9
  I varje cell, kan endast ett tal skrivas.
  Det är möjligt att skriva ett antal tänkbara kandidater i en cell.
  Men ett löst fält innehåller bara ett tal 1 till 9
  De förbestämda talen kan inte ändras.
  Sudoku-lösningen ska byggas runt dessa tal

  Vi önskar er mycket nöje med Sudoku pusslet.

  Tillbaka